Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je onverhoopt schade berokkent. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de AVP voor jouw gezin.

Waarom een AVP?

De WA verzekering sluit je af om je te verzekeren tegen schades waar je wettelijk aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan personen of de spullen van anderen. Denk aan de laptop van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je oom die struikelt over een losliggend touw in jouw schuur en zijn schouder breekt. De WA verzekering dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met de aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schade van 1.250.000 euro. Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Waarom een aansprakelijkheids verzekering particulieren?

Uw AVP verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een WA verzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed
Een WA verzekering is een verzekering die schade die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Wat is een WA verzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is ook schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Toch wordt de schade jou op grond van de wet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Vooral met huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen. AVP: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en zeker geen reden om zo’n verzekering niet aan te gaan. Daarnaast ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel meer kwijt. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw zoon aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor schade aangericht door je hond. Ook ben jij aansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft een uitgebreide dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door: Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw zoon jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen vergoeding uitbetalen. Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gesteld voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je samen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering particulieren via onze vergelijkingstool afsluiten.

Voor wie en waarom?

Een AVP is er grofweg in 2 soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. De benamingen zeggen het al: als je alleenstaand bent, heb je genoeg aan een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je echtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) meeverzekerd. Dat is ook zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van de familie. En zowel bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn personeel meeverzekerd.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een WA verzekering ga je aan om je te beschermen tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan personen of de goederen van personen. Denk aan de computer van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je oom die struikelt over een losliggend touw in jouw schuur en zijn schouder breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met een WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van ruim een miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top