Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je onverhoopt schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de AVP voor jou.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een WA verzekering ga je aan om je te verzekeren tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan personen of de spullen van personen. Denk aan de boormachine van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je oom die valt over een losliggend touw in jouw woonkamer en zijn arm breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met de AVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schade van ruim een miljoen euro. Wat Kost Een Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom een aansprakelijkheids verzekering?

Uw WA verzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een WA verzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een WA verzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • Schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed
Een AVP is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De verzekeringspolis is in de basis bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is ook schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de grondwet wel toegerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Vooral met huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het vergoeden van de schade kan dan erg hoog uitvallen. AVP: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De maandpremie die je betaalt voor een WA verzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en sowieso geen reden om zo’n verzekeringspolos niet aan te gaan. Daarnaast ben je als je géén WA verzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw partner aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook aansprakelijk voor schade aangericht door je hond. Ook ben jij aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een mankement aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat dekt je WA verzekering?

De WA verzekering binnen het instap pakketten heeft een uitgebreide dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de AVP valt schade veroorzaakt door: Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw zoon jouw iPad stuk maakt, zal de WA verzekering geen vergoeding uitbetalen. Schade die met opzet is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een normaal mens zich normaalgesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitkeren.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een AVP via onze vergelijkingstool afsluiten.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er grofweg in 2 typen: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. De namen zeggen het al: als je alleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een dekking voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) ook verzekerd. Dat is ook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan anderen of de goederen van andere mensen. Denk aan de laptop van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die valt over een losliggend touw in jouw huis en zijn been breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met de AVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van €1.000.000. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top