Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen portemonnee, maar ook die van degene die je per abuis schade berokkent. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de AVP voor jouw gezin.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan anderen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je collega die valt over een losliggend touw in jouw woonkamer en zijn arm breekt. De WA verzekering dekt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de AVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schadebedrag van 1.250.000 euro. Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Waarom een aansprakelijkheids verzekering particulieren?

Uw aansprakelijkheidsverzekering particulieren verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel AVP genoemd
  • Een AVP vergoed letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten
Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is wel schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch wordt de schade jou op grond van de wet wel toegerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Vooral met kleine kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het vergoeden van de veroorzaakte schade kan dan erg hoog uitvallen. Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De maandelijkse kosten die je afdraagt voor een AVP met dekking voor het gehele gezin (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om zo’n verzekeringspolos niet af te sluiten. Ook ben je als je géén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

AVP Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw dochter aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook verantwoordelijk voor schade aangericht door je papegaai. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat dekt je WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft een ruime dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je WA verzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Dekking WA verzekering

Een AVP dekt over het algemeen:
  • Schade waar jij aansprakelijk voor bent zoals immateriële schade bij anderen en schade aan goederen
  • Schade die per ongeluk toegebracht is
  • Schade aangericht door je kind
  • Schade als gevolg van een probleem aan je huis

Gemakkelijk overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een WA verzekering via onze vergelijkingstool afsluiten.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er grofweg in twee typen: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. De benamingen zeggen het al: als je alleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) ook verzekerd. Dat is ook zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn logés meeverzekerd.

Waarom een aansprakelijkheids- verzekering particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te verzekeren voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan anderen of de goederen van personen. Denk aan de computer van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je broer die valt over een losliggend snoer in jouw schuur en zijn schouder breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schade van 1.250.000 euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top